Buio
No video :(

BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

ibighit
Iscriviti
visualizzazioni 392 339 348
94% 10 820 163 600 372

BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

Credits:
Director : YongSeok Choi (Lumpens)
Assistant Director : Guzza, Jihye Yoon, HyeJeong Park (Lumpens)
Director of Photography : HyunWoo Nam (GDW)
Gaffer : HyunSuk Song (Real lighting)
Art Director : JinSil Park, BoNa Kim (MU:E)
Assistant Art Team : YeMin Ahn, lee hyun seoung ,GyuHee Kim (MU:E)
Art PD : il ho heo
Techno Crane : Haksong Lee (Service Vision)
Show Light : SungKeun Ma (A&T light)
Visual Creative : Kim Sung Hyun, Lee Sun Kyoung, Kim Ga Eun, Lee Hye Ri
Performance Directing: Son Sungdeuk, Lee Byungeun, Lee Doohwan
Artist Management : Kim Shin Gyu, Kim Se Jin, Kim Dae Young, Kim Su Bin, Bang Min Wook, Lee Jung Min, An Da Sol, Park Jun Tae

BigHit Entertainment. All rights reserved.
Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws.
Manufactured by BigHit Entertainment, Seoul, Korea.
Connect with BTS:
www.bighitcorp.com/
twitter.com/BTS_bighit
twitter.com/BTS_twt
facebook.com/ibighit/
facebook.com/bangtan.official
instagram.com/BTS.bighitofficial
weibo.com/BTSbighit

#BTS #방탄소년단 #작은것들을위한시 #BoyWithLuv #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA #MV #Halsey #할시

Musica

Pubblicato il

 

12 apr 2019

BIGHIT빅히트방탄소년단BTSBANGTAN방탄작은 것들을 위한 시Boy With LuvHalsey할시Map Of The SoulPersona맵오브더소울페르소나

Condividi:

Condividi:

Scaricare:

Caricamento in corso.....

Aggiungi a:

La mia playlist
Guarda più tardi
Commenti 3 523 633
JINIE Kim
JINIE Kim Ora fa
Hôm nay cả ngày ở nhà không có mạng nên chả Strm được tí tẹo nào vừa nãy có thì vote cho các anh trên twt rồi còn có đĩ đuông dừa làm phiền HoSeokie nữa chứ:)) thật muốn chửi thề:)) Thứ dòng đĩ chắc là phiền lắm:((
shu
shu Ora fa
How many views the mv gained in these 3 hours?
Bangtan V
Bangtan V Ora fa
Mẫu hậu đại nhân đã về và à thôi Bye mọi người nhé mình phải đi làm rồi Fighting tối gặp lại đừng quên mình nhé ARMY Fighting
ANPANMAN ARMY
OMG So many haters Thanks for coming here and making us more strong. I purple you. Fighting
Dark CAT
Dark CAT Ora fa
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤LOVE BTS🖤🖤🖤🖤
Teaya Bern
Teaya Bern Ora fa
392,326,323
verkq9 a
verkq9 a Ora fa
*GOOD MORNING ARMY* you must str3am hard today bc *400m is coming* AND REMEMBER: *you nice keep going* 392 - - - - - - > 400!
ANPANMAN ARMY
Yes. Fighting
JUNGKOOK LOVER
We need to deliver a song DNA 1billion watch before you do not deliver DU DU DU DU you need to be bts first Korean artist who gets a 1billion views of the DNA song(: خراميزززززز لازم نوصل اغنية DNA لمليار مشاهدة قبل اغنية DU DU DU DU لفرقة بلاك بنك حتى يصيروا بانقتان الفنان الكوري الاول الذي يحصل على مليار مشاهدة لأغنية DNA فايتنغ ارميززز و سرعوا شوي بليززز :)
*Roly Poly*
Sao tao chưa thấy qc MV mà tao thấy qc live boy with luv bên you need to...
Tán Banana Milk
*đi ngủ đây bye*
•Đậu Tae•
Ơ đụ Emyeu ngủ ngon
*Roly Poly*
Bye
Charlene Sabater
400m here we come!!!!! ARMY FIGHTING !!!!
Jin is Angel.
BTS pls visit India.INDIAN ARMY loves you a lot:)
Bánh Bèo
Bánh Bèo Ora fa
Nhon
Nguyễn Trúc
Nhô
Bánh Bèo
Bánh Bèo Ora fa
@•Đậu Tae• không ngủ trưa à
•Đậu Tae•
Nhon m
Bánh Bèo
Bánh Bèo Ora fa
5 tiếng nữa thôi là tới giờ của bác túp rồi đó
Ta Ta
Ta Ta Ora fa
Keep s T r 3 A ming
diamandis
diamandis Ora fa
we are really getting bwl +3 million vi3ws DAILY after TWO MONTHS of it being released... if army ain't the most powerful fanbase in the world
Yuna slimey
Huhu mv này nhiều dislike qá
Lilia Petrosyan
i love youu
Fanboy Fangirl
Yeay 600K dislikes🎉🎉🎉
Amy the Queen of the Unicorn
bye! i'll come back later or tomorrow! *leave now haters go watch ur blackpig mv*
ANPANMAN ARMY
Ha ha. Bye
Fanboy Fangirl
Fuck u bitch.
Tán Banana Milk
*...*
•Đậu Tae•
@Tán Banana Milk đr emyeu
Nguyễn Trúc
@Tán Banana Milkđoán cl
Tán Banana Milk
@•Đậu Tae• *ồ thế à*
Tán Banana Milk
@•Đậu Tae• *cc*
Tán Banana Milk
@Nguyễn Trúc *đoán xem*
Man Phac
Man Phac Ora fa
I love BTS ❤
Trà Nguyễn
😍😍😍😍😍
Jamileth Perez
Wat
Mixer. Lm5
Mixer. Lm5 Ora fa
Arab army cute
Mixer. Lm5
Mixer. Lm5 Ora fa
فخوره فيكم ارمي ال عرب
arvnmln_kth kth
400 m views congrats bts
Maimunah Raihan
1 BILLION JUST 8 MONTH ARMY FIGHTING!!!
red bullet
red bullet Ora fa
Ẩn nữa ?
*Roly Poly*
...
Nguyễn Trúc
Chuẩn
•Đậu Tae•
Đr emyeu
Mixer. Lm5
Mixer. Lm5 Ora fa
أحسنتم ارمي ف
Mixer. Lm5
Mixer. Lm5 Ora fa
Kinnng
•Đậu Tae•
Bắp..
•Đậu Tae•
@Nguyễn Trúc hạnh phùc vc
•Đậu Tae•
@Nguyễn Trúc nó... ib vs t r
Nguyễn Trúc
T nghe, zì đó
quynh12a7 vonhu
Cố lên
Nguyễn Trúc
Fighting
Maimunah Raihan
Hopefully they concert in indonesia
BTS_ ARMY
BTS_ ARMY Ora fa
Cha zô cha zô
BTS_ ARMY
BTS_ ARMY Ora fa
@red bullet Hơm hny đc nghỉ
BTS_ ARMY
BTS_ ARMY Ora fa
@Nguyễn Trúc Hi <.3
red bullet
red bullet Ora fa
Chiều nay có học ko
Nguyễn Trúc
Hey bồ~ lâu r không gặp :v
Sijai Qwerty
Froom indonesia 👍👍👍
thế nguyễn
BTS
red bullet
red bullet Ora fa
Chị Huyền Nguyễn :(
Chimchim cutephômaique
T lượn. bai.
BTS_ ARMY
BTS_ ARMY Ora fa
T ms lên mà đã bye
Chimchim cutephômaique
@*Roly Poly* h này ms lên còn ns
*Roly Poly*
Mà tao mới lên.
*Roly Poly*
Pp
Anisha Limbu
Let’s go 400m 👏
Amy the Queen of the Unicorn
haters leave now...
햬뿌라긔 ;
www.billboard.com/articles/news/8496311/super-bowl-halftime-show-perform-vote
햬뿌라긔 ;
들어가서 투표해주세요!
햬뿌라긔 ;
BTS~~!!
Alejandra Yañez
Oh ,my,my,my yes suga i love you 😙😙
neda mirzaei
Dont forget like mv
Gracia YT
Gracia YT Ora fa
When those unlikes cant beat the likes lel ❤️ ArmyBTS
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
I dont think : 800k/3h . Huhuu
neda mirzaei
Next 450m
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
16k -->300k
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
Hope World~~ .... no way~~~×2
Hayon_ 1400
Army with luv ♥️😭
Rosalyn Montoya
600k dislikes? Duh we know that they'be make it big if they have haters.
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
Armyyyyyyyyy ahhhhhh~~~
Huyền Nguyễn
392M yeah yeah
Huyền Nguyễn
Ủa ai đó ạ?
red bullet
red bullet Ora fa
Chị Huyền
Amy the Queen of the Unicorn
fighting Fam!
전정국Kookie
Thu-ssi
Anti tuổi lồn
~~~~~~~
Anti tuổi lồn
@Chimchim cutephômaique ùm
Anti tuổi lồn
@JIJI LOVE sụp sụp sụp cái đầu m á ăn miếng trầu cho tỉnh nè
Chimchim cutephômaique
@Anti tuổi lồn .....×1000
Chimchim cutephômaique
Lòn vs sụproai hai m hẹn nhau hở.
V-Army Jannie
400m 400m 400m 5ting!!!!!!!(●3●)
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
Nhìu zô nhìu zô
neda mirzaei
8m more today please
Bờm
Bờm Ora fa
Trưa đông Chiều lại vắng tanh
BTS_ ARMY
BTS_ ARMY Ora fa
Oh my my my my
red bullet
red bullet Ora fa
@TAEHYUNG BTS không vui
TAEHYUNG BTS
Hehe
Chimchim cutephômaique
khuya lại đông
Evelyn Trujillo Army
Armys Mexican@s siempre apoyando a BTS..
최민서
최민서 Ora fa
국뽕...
love me
love me Ora fa
Seems like blinks are concerned about BTS more than blackpink
hd
hd Ora fa
Who else here misses bts
Rosalyn Montoya
Can we get 20th win tommorow? Hope sooo
최민서
최민서 Ora fa
댓글에 왜 외국인들만 있는데... 한국인은 따봉 눌러라
Sum Hoang
Sum Hoang Ora fa
Bts
Jackie S.
Jackie S. Ora fa
392,284,965
Mai Huế
Mai Huế Ora fa
400M Fightiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing
Rosalyn Montoya
Shut up y'all bts voting team is back
V a n t e A e s t h e t i c
OMG we're so close to 400M, guyseu fightingggg
jamais vu
jamais vu Ora fa
Hey ARMY could we achieve 400M by the end of today ?? C'mon i know we r powerful let's do it
Wahyu Maulana
Jeon junkook 😘😘😘😘😘
lộc nguyễn
Helu Mấy Ace Lâu Qá K Gặp :v
lộc nguyễn
@Nguyễn Trúc À Há :)) Hình Như Zậy Á :v Thời FL T Ms Lm Fan BTS Nên Cày Nhiều Lắm :>> Chào Đồng Chí :v
Nguyễn Trúc
@lộc nguyễn đụ -.- m là ng có trong động từ thời FL thì phải. Đéo nhớ nổi :V
lộc nguyễn
@Nguyễn Trúc Y Vậy K Đổi :v
Nguyễn Trúc
@lộc nguyễn lúc trước tk m tên zì :v
lộc nguyễn
@Nguyễn Trúc Hình Như Biết Á :v
Amy the Queen of the Unicorn
oh my... my sister use this account again...i din't right those reply to haters...
TAEHYUNG BTS
Hater! STAND BACK AND WATCH ARMY AT WORK ARMY WORK ->STR3@M HATER WORK ->REMOVE V! 3W BUT HATER ALWAYS LOSE ARMY WIN
TAEHYUNG BTS
@Amy the Queen of the Unicorn Fighting
TAEHYUNG BTS
@Bờmcảm ơn con
Bờm
Bờm Ora fa
Cho papa 1 like
Awit Ocha
Awit Ocha Ora fa
BTS alov yu
FanKpop *
FanKpop * Ora fa
392,374,308
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
3M+/24h
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
800k/3h . ARMYYYYYY WE CAN DO IT???
Muhammad Julis
Im ARMI😊
PewDiePie PewDiePie
This ratmys is so triggered keep reporting my comment eh? Wae are you threatened?🙊🙉🙈🖕🖕🤭🤭
love me
love me Ora fa
Are you sure your not scretly an army
Merit Omorodion
@PewDiePie PewDiePie if you dont like bts then leave
PewDiePie PewDiePie
@takobel I don't have a time to you but I reply and bitch if you don't have a time why did you comment?
takobel
takobel Ora fa
Thank you for streaming <3 sorry we have no time for you :/ have a good day
Fatmanur Arslan
𝘉𝘛𝘚 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘛𝘶𝘳𝘬𝘦𝘺 𝘛-𝘈𝘳𝘮𝘺 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘮𝘶𝘤𝘩..🇹🇷
lisa lisa
lisa lisa Ora fa
A.R.M.Y ?????????
We Yuill
We Yuill Ora fa
400m trong tuần này nhé ARMY!
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
13h00 pm Vietnam
CHOI YOOJUNG
bye
takobel
takobel Ora fa
bye
lộc nguyễn
Pai Pai
Nguyễn Trúc
Bye m
HOUR K
HOUR K Ora fa
400m we can do it 💜
•Tsuyoi• :3
Vamos armys!! 💜💜
Asfttuug Aasffrghhu
يويلي أعشقكم`♡*☆*:. وأحبكم حب بغدادي جمالة سومري والنضرات نضرة بابلية هههههههههه ❀´♡▽`*☆▽ .:*☆❀
Thu Trang
Thu Trang Ora fa
Hi
glen channel
Growtopia
vhal loves BTS
Fighting guys!!
CHOI YOOJUNG
buồn thật lại ở nhà một mình rồi
CHOI YOOJUNG
@Chimchim cutephômaique ck sẽ về sớm thôi
Chimchim cutephômaique
Về đây bên em
•Đậu Tae•
Ở đó mát k emyeu
N Yoon
N Yoon Ora fa
BTS JIMIN JIMIN JIMIN
Prossimi video
5 Things That Make You a Mosquito Magnet
14:24
Ozuna - Amor Genuino (Audio Oficial)
3:00
visualizzazioni 27 922 217