Buio

RELAZI0NI SEGRETE AL COLLEGIO MARIANA ARESTA E FRANCESCO CARDAMONE CE LO SVELANO

Eleonora Olivieri
visualizzazioni 466 091
97% 4 552 109

Mariana Aresta e Francesco Cardamone del Collegio 4 ci svelano i segreti del Collegio!
Instagram di Mariana: instagram.com/nanatears/
Instagram di Francesco: instagram.com/francescocardamonee/
Seguimi su Instagram: instagram.com/eleolivieri/

Condividi:

Condividi:

Scaricare:

Caricamento in corso.....

Aggiungi a:

La mia playlist
Guarda più tardi
Commenti 80
Francesca Rossano
È george
Matteo Camo
Matteo Camo Giorno fa
9:30 🤣🤣🤣
gianluca baldelli
Manda il numero di Mariana
Alessandro Moretti
Alessandro Moretti 2 giorni fa
Vorrei avere i loro numeri di telefono di Francesco cardamone Mariana areata. Cora Fassini Claudia dorelfi e Marilù fazzini
Serena Benedetti
Serena Benedetti 2 giorni fa
una domanda che non fanno mai avete mai visto tutto il collegio all interno conoscevate tutte le stanze
Fabio Teska
Fabio Teska 2 giorni fa
Allora tu sei solo una s****** quindi non fare queste
Fabio Teska
Fabio Teska 2 giorni fa
Stronzate
caterina fornasari
caterina fornasari 2 giorni fa
Non ho capito chi sta antipatico a Mariana
Franco Antonazzo
Franco Antonazzo 2 giorni fa
Il mio primo bacio sulle labra e stato a 5 anni e non era mia madre limonato a 9
[ Øka_Rūtø ]
[ Øka_Rūtø ] 3 giorni fa
Sono l'unica che shippa Francesco con Mariana?😏😏😍😍
Alessandro Moretti
Alessandro Moretti 3 giorni fa
Quali sono i loro numeri di telefono?
Francesco F
Francesco F 3 giorni fa
😂😂spoglia la suora😂😂
Vittoria Canossa
Vittoria Canossa 3 giorni fa
Quello di Mariana è George
lorena furiosi
lorena furiosi 3 giorni fa
Stano bene in sieme
Stella Taccone
Stella Taccone 3 giorni fa
ma Mariana nn é lesbica? 😭
Claudio Cetrini
Claudio Cetrini 3 giorni fa
Per ora il collegio che è stato più bello è il collegio 4
Claudio Cetrini
Claudio Cetrini 3 giorni fa
Secondo me il tipo che sta antipatico a Francesco è il parrucchiere 🤣🤣🤣😘😘❤️❤️❤️
Claudio Cetrini
Claudio Cetrini 3 giorni fa
Mari e Franck vi adoro 😘😘😘❤️❤️❤️
Claudio Cetrini
Claudio Cetrini 3 giorni fa
Mari e Franci vi adoro 😘😘❤️❤️❤️❤️😘😘
citazioni_rapper_emergenti
Ma Mariana non era lesbica...
MRX !!
MRX !! 3 giorni fa
Che belle tette che hai tesoro sei molto carina complimenti
Olimpia Esposito
Olimpia Esposito 4 giorni fa
ma voi state insieme perchè sarete una bella coppiada gusi
Gen3siS_- R6
Gen3siS_- R6 4 giorni fa
Like per chi tutto il video e stato a fissare le tette di eleonora 🤤🤤🤤
Anna Felicia Nodari
a me mi anno baciato ben 2 ragazzi che mi piacevano in bocca e io avevo solo 8 o 9 anni
Alessia Castellucci
Io stavo guardando una puntata del collegio e prima di esso avevo visto questo video e mariana che ha detto che le stava antipatico uno che la ha chiamata marianna e ho sentito george che lo ha detto nella puntata quando tipo si son ribellati per l' uscita di alex e andrea 3:05
Hanin Mohsen
Hanin Mohsen 4 giorni fa
Be per me è normale che scrivono il mio nome male visto che si dice anin ma si scrive Hanin ma doo dai l'H
Moussa Ismail
Moussa Ismail 4 giorni fa
Ma mariana non era mica alesbica si era fidanzata con un femmina
Alessandra Vitiello
Dimmi il collegio ed è vero o fritto
Giuseppina Magliulo
Ma perché mariana e fidanzata con una femmina??
Sujeeewa Fernando
Sujeeewa Fernando 4 giorni fa
3:12 Hahahaha è George
Giovanni Perrone
Giovanni Perrone 4 giorni fa
Che bello Fracesco❤️❤️❤️
lella lecca
lella lecca 5 giorni fa
Io amo francesco
Carla Corbani
Carla Corbani 5 giorni fa
Ti adoro Ele 😚😚😚💟
Exeed&Mike
Exeed&Mike 5 giorni fa
ossessionato dalle suore
BESTIOLINA WGF
BESTIOLINA WGF 5 giorni fa
Ti adoro Eleonora ti seguo e adoro anche Mariana
BESTIOLINA WGF
BESTIOLINA WGF 5 giorni fa
Ma quindi Mariana é lesbica?! Non voglio offendere, è una scelta di vita
Daniel Lamanna
Daniel Lamanna 5 giorni fa
Eleonora che si atteggia da giornalista è top😂
Chiara Maoloni
Chiara Maoloni 5 giorni fa
11.50 🤣🤣🤣
Chiara Maoloni
Chiara Maoloni 5 giorni fa
Io con Francesco 🤣🤣🤣
magda santos
magda santos 6 giorni fa
yeiii mari pure io sono brasiliana mi chiamo riabrasil su tik tok
gaia Mas
gaia Mas 6 giorni fa
😂😂😂😂😂😂
Annarita Marinelli
Annarita Marinelli 6 giorni fa
Ti adoro💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💞💕💕💕💞💞💞💞😘😍😍😍😍😘😘😍😍😍😍😍😍😘😘😍😍😍😍💗💗💗💗💗💗💗💕💕💞🎉💞💞💙💛💗💟
Alessandro Moretti
Alessandro Moretti 6 giorni fa
Posso avere i loro numeri?
Vanessa Covella
Vanessa Covella 6 giorni fa
Stai seguendo le videolezioni? Io:no perchè a me danno le cose su Whatsapp
Ginevra Carilli
Ginevra Carilli 6 giorni fa
Appena ho visto sto video madonna ho sclerato maleee ahaha😂
[ ][ ]
[ ][ ] 6 giorni fa
asberga fioi
Gabriele Zanca
Gabriele Zanca 6 giorni fa
Ciao mi sono iscritto da poco
Neven whenever
Neven whenever 6 giorni fa
Ma quanto si sente che mariana è del sud (vicino bari) come me, ed usa gli stessi termini che uso io, fiera di avere la sua stessa cadenza
Graziano Baracchi
Graziano Baracchi 6 giorni fa
VI ADORO 😍💕
Alba Valee
Alba Valee 6 giorni fa
Mi dispiace per Mariana che l'hanno cacciata da casa dei suoi genitori
Armida Calvosa
Armida Calvosa 6 giorni fa
Voi sapete dove ha preso la maglietta?❤️
emanueje
emanueje 6 giorni fa
Yy re ye oii y we y referrer yet we’re youriiey eeeh ieyeyeiey re eyiyey we eyieyee io yeieeeiy re i re y io ieyeyeyey ieyeiyeiy ed y we ei re I err yeyeyeyyeyyeyeyeyrey we ritriterà re Troy re yeyeyeyeieyeyeeiyeyeyeiyeyey re yeyeiyeieyeyeyeeiyeyeyeieyeyeiryrieyeyeyeyeyeyeyeieyeyeiyeyeeyeyeiieyeieyeyeyeyeiyeyeieyeyieryeeiyeyeyeeiyeriyeyeeiyieyeyeieyryyeyryeyeieyeyryeeiyeyeyeyeyiriryeryeyeyeieyeeieieyey re irretire it urieyeyeyeeiyeyeeiyeyr it ueyeieyeyiyeyieyeiyeyeeiyrieyeyeyeieyeieyieyeyeeiyireyeiyeieyeiey io yeyieeiyeyeyeieyeyeyeeiyeyeriyeyeyeyeeiyoeyeyeieyeriyeyeieyeieyeeiyeieyrriyeeyeirryr io yeyeieye io yeyeiyeyeyoeyeiyeieyeeiieiyeyeyeyrieyeyriryrieyeiryryryeyeyeriyeyeriyeriyeieyrieeiy re iryeyeieyirrueiryeiryeyeyeyeeiyeiyeeyeiieyriyeeiyeieyryeyeyeyieyeyieyeieyryeyeyryryeyeyieyeyeyrriyryryreiyeyieyer io yeieyiereyyrieyeiyieiryeyeriyieyryieeriiryieyeeyeyeyeyeririyryryeiyryreiyreiyeieyeyeeyer io yeyeyeieyeyeyeieyeiyeeiyeyeiryirieeyeyeieyrrryieyiryeyeyieyeiyieyriyiryieyiryiyirriyieryieyreiyryeyeriyeyeyeyeieyeyeiyeyeiyeyeyrriyeiyeiyeyreiyryeyeyeiyeye io orruieyriryryeeyeyryryreyeeyeieyeieyriryrieyeiyrryryieyiryieyriyieieyeyrieyeyriryrieieyreiyiryeiryryeyryrieyeyeyryeyryeyeieyeieryeyeyreiyeriyeiryieyreiyeryeeyeyrieyrieyeryeyeyrriyeyeyeireyeyeiyeyeeiyeiryeeiyorkyorueyeyreyrrryryeeiyeieyeiy re rieyiryereiyeeyrrryrriyriyrr io yeeiyeyerriyeyeyeyryiryeyeyeyeyeeiyeyryrieyeeiyryreiyeyeyriryyryrriyryeyryeyrriyeyeyriryeriyeeiyeyeyriryrirrrieyeyrireiyryriryryyeyreyryeyiryirryeyeyeyeiurroyeiry tu yreiyeyieyryeyriry re re yoriyeyeyie lo i ed eyroreieyrri re eyroyirueieyieyroreiyeieyeyeeieyryryriryieyr io riuryeyeiryeyrieyriryeyryryryeyeeiyeyreiyeyeeiyeriyryreiyryeykeiyeryeyiryeiryieyeriyrieyeyeiyeyeyryeoriyriryrriyirykeiyey ed ueyieyeriyeiyrit io yreiyieriyritiyeeiyrieyeiyeyre io yryiieyeyeyeyeeiyeyeyeoeyeyeyryeiryryryieyeiyeyeyeyeyryeyeieyrieyeyeyeyiyryrriyre io riuryeriyriruieyriyeiryeriyriyeriyreiyryriieryeeiyeyeyetiyeyey re yeyeyey re yeieyieyeriyeiryrt io yieueryeyeyriryeiyie ti eye route ooo ureiryieriyeiyeyriryeyeyriyeyeriyri re eyeiryeriyiyeyryeyryyrieyryryriryeeiyeyreiyryreyrtyeyier it ueiyeyeyeyeeiiryeyeyrriyeeiyetkir io yeyoeyeieyeytieyrieyroiey re yeyeeiyeiyieyriyeiryryeyrryryryrrryiryeiyeyeyrriyerryirriyryreiyeyryr io yeyeyeyieyeyeyeriyieyryrriyeyrieyryerireiyeiryreiyreiyryeyrieyriyiryrreyeiyeyeieyeriyriryiii re ruori re iryriurieyeor ti reouriyeiyieyeryiryriryrieriyriyeyieyirryeyeiryiryriryryeyriryyieyeyeiryrriyieyriryeriy re rureiyieyei re r io yreiyeyeirreyeiyieyeyeeyeiyieyeiryeyi re eyoreyeeryieieyieyeiyriyirieyryreiyieyeiyeiyriyeiieyrriyrriyrriyriryeriyeyriryrriryriryriryryrireiyryeyreiyeyieyriyeiyryrririryeyyireyirryrr rruiriryryirryrr io yreiyieyiryrryeiyryieyriryeyryiryrirreiyiryeriyeyieyryryryirrriyeieyeroyreiyeriyriryrriyryriryirriyrriyrriyrryryriyrieyirieriyriryiryiriryey Roy uroieyeiyryiery ed eyroyriryeyeyei ti ruoreyeeiyriyeiyeeyryreiyeeyeiryeiyriyryeiryriyrriyrriryiriyryeiyeiyriryrriyriryrriiryrriyeyrriyryireyrreyeiyirieyryriryeiyryryiriryiryiryirieyrrriyeyieirryeiyieyryeirryyreiyryryiryrriyrryriryriryryrirrriyeiyeyrryryrriyiryeriyiryriyeiyryiriey ti reiureeiyrykeieyeiirytiyrriyiryiryriyriryeyeyriirryryr our eyireyeoruieiyiryeyieryeyeyeeiyeyreiyrriyiryriyryrrieyeyr io riuroryeyryrriyriieueeieeieiyirirroryryyorririeyiryeyreyieyryei re iryryiryee io rur io yieueye io riuroyreiyi re eyroyirueiyriyroryriyiryirryryeiyeyrrueirrueeiyiryeyriyieyryryrriyryriyrriyriryrriyeiyeiyryyryreiyreiyriyrriyriyrriyriyryriryriryrriyriryriyrriyryrrireiyeeiyeyeyeriyiryei re eyoryeeiyriyiereyeyeieyiyeiey re ruriryeyeyiryrriyriryreiyurrryrriyeiyeyriryrriyyryeyriyryriyriryriryryriy re iryiruriyey iuirureiyrir io yreiyriurriryerriyi re urriyrriuriiter io yryieryyriryeyryirryiruriyeyryryryeyyeyyryryeriyiyryryureiy re iryryeyei re yrriyieyyryiryeieyriryuyrriyry re iryryeriyirruierryeeyer riyrryyyrriyyriyryryiyrryreiyriyyroyryeyiyrriyyyyryryriyriyryey re orti re i re riuryeriri re irieytyeroyrirreiy re eyroyour oooo i re i re rierureyrryryrriu io ouiurriyryriryyyu re urtyryi re e uryeyeyeiyyeyeyeyryerriyriryrriyryrririyrriyrr re io re iry re yyriyey re yryeeiyeyeirt io yryeiriyeriyryryrriy re yryeiryeyierriyeroyriruiyri re e io y io yoruryyeyeeyryyeyriyriryriyyirryrriuryiryeroyri re te io iryrry iryirui re t io rito tweet y u we’re yryeyey we’re e ooo urriurieyyeryeeiyyeyeyiyriryrriyyriryru re yryeyyeeyyer ooo uryyry re yryeyyyeeiyrr u re y we’re yriyyryiyyr re yoruroryeyey re it uryeiryey re iryyriryy re eetiieeyeyteieeeeíie li uuuk te éeyei we iuuituliìititiuuututu oiii ue unon ui u u utuu uee u US uin uwas uwas uwas is a utu tu u tu il mio uun uuu tu un un u unon it u un L uha uio uuti ut t uthe uuee was ut sbattr it u uriuthe ut sbattr ou utuis ut un u uthe is ut sbattr uthe is urururieuruorurrourorruturoururrtururruttou roro tt rule turirr was outitou tr the series outoseries uwas trio was a a ugood day torirotuto te rot uriand rutuwas rrutu rurale urtidi che rche iuttr urirurrriururtyiruritr ur eitu utitrurourutorrrourrurouryuruoruororuorurorurorurorurotoruturrururtoururorurururryurorurrourururtitutttit riti tu yrurouorrurrouna uuna rrua ta tuttouttuotttoutourtoyurrotrotuotututtutouturitirr outirru truturr ururorieruotuoturouturroruorurrruruotruotrour io iriuttoutrrouotuotorututrrtourtuttturutrroururutturutuotorurr ooo ooo uo ooo uoruroutuoto te rutoitotutrouotu te lo itttittt ioio a urttouororuoruororuorurourrorurrurrururruttortutturruttitttoutottturruttitotuttouortrutururutoitutturururutoitururroirtittutttutttuotutttttirrturttiotturottitritttiotttutttutttutttutttutotttutttutttutttutttutttutttuttuttt io rruorttirttyrytrryrrtuottturrutttittt io rrutttittutttututurrittitttiotitttitttitutoritttuttutrittitrutttitittoutttutttutttuotttoutttuturrutorittututttutttuttottitr tritirrriururtytitrioriruortutritttitottt uovo e e io rruttituttorutoututuotuottuttouturrutorttourtturtturotutoutttutttuttutttuttutouotttutoutouottutotttuttottotttutttututttutttutttuottuttotututttuttt io io io utitrutttitttuttuotutttutttuttotuttttiitrrurtturtturoutootutootururuotuotuoututtturriotttiotttutttutouotuotuttotutouotutoutouttutotuottututurtutoitutttutttuttotttuttt you urrtittotiotutoitiototiotiotttoutttututttoitttitttutttutttutturt triotiotututttutttutttutttutuotutttutttutotutoutuotutoottutritotituttotutouottuttoutututuottoutttutuotutouttoutotttutttuutoturitutrourttiotttutrourtiottouotututututitruottototuttouttutututututrutttiotutoototuttoutootutttututuotttuttotutuotottutututrutoriotttutttuotuottotutotuotutttuotutututuotttutuottoutuotttoutotuotuottouotuototutttuototutoottututututoutututuottoutoortououtootutouottuttoutoutotuotutututoututruttotuototttuttuttoutouturuturiotutututuruotiottitututrouttitoutuotttuttuotuttotttuotututoutoottotutouottuototutouotttuttotuotttouottoutootuottuotttutttttiitururtturtoturotutourtouruttoutoutouttouttutttutttututruttt ttiototitttitttittititrututruttitoutttoutttutoutttuottotuttotuotttutttutttouttutrutututtouttouotuttutttutttututouotututouottoutututtutouotututtoutututitououtouotutututootutootutuottouttotutttutttuttuttuttuotttuotttututturruotittutoototuttutrutuririot iotutouo ttitttuttotututttuotutoototutttuttouototutttututrituritritttitututuri outtitrtutttuttoutttuturruotitttutttuttututruttouotuotototouottutututoitttotuttoutootttutttuotttutttuototutttoututurrututrituritrutuotttutttouototttutututrituotittutituottitoutututotttutttutttutttuotttututruttittutoottouotor teee e po
Nathalie D'Antonio
Nathalie D'Antonio 7 giorni fa
con mia sorella che ci scorrzzava davanti ce AHHAHAHAAHAHps.non lo so scrivere
Andreea Fuior
Andreea Fuior 7 giorni fa
No ma banana nana top🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Raffaele Cinque
Raffaele Cinque 7 giorni fa
Mariana ami Francia
Samantha Colombo
Samantha Colombo 7 giorni fa
Fai Roberta con Samuele
Kecca J
Kecca J 7 giorni fa
Ma quando mariana ha detto che Samuele ha suonato il pianoforte che no lo avevano messo ma lo hanno messo
Andrea Bottinelli
Andrea Bottinelli 7 giorni fa
Fanne un'altro però con Roberta Zacchero e George Ciupilan
Alessandra Grillo
Alessandra Grillo 7 giorni fa
2:25 anneddoto?! 😂 ANEDDOTO
Nicole Stella Castelli
#CASAOLIVIERI ADOROOOOOOO TROPPO
M-F C-L
M-F C-L 7 giorni fa
Vi adoro troppo ❤️❤️💙💙💙😂😂😂
M-F C-L
M-F C-L 7 giorni fa
Hahahha mado 18 : 19 mariana che dice io voglio pelarmi è da notare l'espressione facciale di ele che fa scassare dalle risate mado hahhah 😜😂😂😂😂😜😜😜😜
Karol Donato
Karol Donato 7 giorni fa
Voglio sapere chi odia marianaaa
francesca pitruzzella
Io non ho capito chi è la tipa che mariana odia. Se qualcuno me lo dice gli sono grata.
Raffaella Penzo
Raffaella Penzo 7 giorni fa
Diversa Marina
Andrea Udorovich
Andrea Udorovich 7 giorni fa
Mari e lesbica?????
Federica Federici
Federica Federici 7 giorni fa
Ha me piace GEORGE CIUPILAN
Nicoletta Bidera
Nicoletta Bidera 7 giorni fa
Cosa???? Cardamone?? A Bocca aperta😱😱😂😂😂😂😂😅 non c'è credo😱💕
Mary_ Poppins
Mary_ Poppins 7 giorni fa
Puoi fare un video con Giulio e Martina?
Paola Vallicelli
Paola Vallicelli 7 giorni fa
Ma dove hai trovato i numeri di telefono
Erika Esposito
Erika Esposito 7 giorni fa
Mariana: la prima cosa che farò quando mi daranno il via è correre dalla mia ragazza Io: oooooooh aspetta *COSA????* **TRIGGERED**
Manushaqe Metani
Manushaqe Metani 7 giorni fa
Adoro la tua sigla
ELISA E GAIA
ELISA E GAIA 8 giorni fa
Lo so che nn c'entra niente ma io stavo giocando a schiaccia,poi uno mi schiaccia la palla e io la schivo...però per schivarla casco sopra alla persona che mi piaceva 😅😅😅😅😅che figura di 💩💩
Jaafar Tanani
Jaafar Tanani 8 giorni fa
Olivieri, olivoggi, olivziamaddalena, olivbonjourtootlemonde, oliviholabuenosdias
Bianca Ravera
Bianca Ravera 8 giorni fa
8:24 da notare Mariana che si muove sincronizzata
Bianca Ravera
Bianca Ravera 8 giorni fa
Io non ho le videolezioni
ɢᴀᴄʜᴀ _ ɢɪᴏɪᴀ
Ma Mariana non era Lesbica?
cristopher Demartis
Io ho avuto 5 ragazze
cristopher Demartis
Il mio primo bacio è stato in prima elementare
cristopher Demartis
Io la mia prima relazione è stata in prima elementare
Cristian Angileri
Cristian Angileri 8 giorni fa
IOS to guardando adesso il collegio c'è mariana😂❤️e francesco
Radyx - GiveAway
Radyx - GiveAway 8 giorni fa
2:36 io avrei detto Claudia Dorelfi...
Prossimi video
LE 8 COPPIE PIÙ BELLE DEL IL COLLEGIO
10:02
Dani Mocanu - Fara numar | Official Video
3:17